Šperky - Kategorie

Co říkají zákazníci?

“Velice děkuji za neuvěřitelně rychlé dodání! Opravdu jsem ty šperky potřeboval v šibeničním termínu. A díky Vám to vyšlo!"

Ladislav P.

“Máte velice krásný eshop a ještě krásnější šperky. Šperky z chirurgické oceli jsou mou vášní a Váš obchod jsem se velmi oblíbila."

Maky

“Nechápu, jak můžete mít všechny šperky tak levné! Všude v obchodech je mají i o 100% dražší! Ale jsem za to ráda, i pro příště vím, kde šperky nakoupit ;)"

Terka K.

“Děkuji za krásné šperky. Přítelkyně byla naprosto nadšená! Určitě u Vás nakoupím zase, a nejspíš brzy, tentokrát pořídím šperky taky sobě :)"

Petr M.

“Miluji šperky z chirurgické oceli a chtěla jsem je sehnat šperky levně. Naštěstí jsem našla Váš e-shop a hned nakoupila!"

Alena B.

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Daniel Šimberský, IČ: 74999966, se sídlem Zázvorkova 2008/4, Praha 5, 155 00, zapsán na Úřadě městské části Praha 13 pod č.j.: ŽIV/P13/5310/2009/Tom/2 (dále jen: „správce“), který provozuje následující web stránky: www.sperkyleclay.cz
 2. Kontaktní údaje správce jsou

Adresa: Zázvorkova 2008/4

Email: obchod@sperkyleclay.cz

Telefon: +420 728 54 43 43

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (poskytnutí služby, doručení zboží) 
 • plnění právní povinnosti, podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (účetnictví, spolupráce se státními institucemi)
 • oprávněného zájmu, podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (marketing, re-targeting, analytika webových stránek) 
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. Máte právo kdykoliv bezplatně vznést námitku proti těmto zpracováním. Kontaktní údaje jsou uvedeny na konci začátku dokumentu.

IV. Které Vaše osobní údaje zpracováváme? 

 • Základní identifikační údaje (plnění smlouvy, plnění právní povinnosti)
  • jméno
  • příjmení
  • adresa fakturační, adresa doručovací
  • IČ, DIČ (v případě, že podnikáte)

 • Demografické údaje
  • údaje o zemi a preferovaný jazyk

 • Kontaktní údaje (plnění smlouvy, oprávněný zájem)
  • telefonní číslo
  • e-mailová adresa

 • Informace z interakcí s Vámi (plnění smlouvy, oprávněný zájem)
  • informace ze záznamů telefonických hovorů
  • pomocí e-mailu, chatu, sms

 • Analýza návštěvnosti web stránek (oprávněný zájem)
  • IP adresa
  • data z Google analytics
  • Google Adwords
  • data z FB pixel
  • cookies

 • Údaje vzniklé na základě trvání smlouvy nakoupené produkty, zákaznický segment, objem poskytnutých služeb.


a které jste nám poskytli na základě Vašeho souhlasu za stanoveným účelem.

V. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy, tj po dobu objednávky a záruční doby.
 • 1 rok od skončení záruční doby z důvodu řešení potencionálních sporů.
 • Souhlas s marketingovými nabídkami je platný po dobu 2 let.
 • V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

VI. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy (Dopravce: Česká pošta, s.p., IČ: 47114983, Šperky marre, s.r.o., IČ: 05153000)
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu (THINline s.r.o., IČ: 26747359)
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 2. reklamní a analytické společnosti, sociální sítě
 • Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://policies.google.com/technologies/ads
 • Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy
 • Seznam.cz, a.s., IČ 26168685
 • Heureka shopping s.r.o., IČ: 02387727 - zaznamenává konverze nákupu a email pro službu "Ověřeno zákazníky"
 • Toplist s.r.o., IČ: 27204171 - analýza návštěvnosti, data jsou mazána po 5 dnech, podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://o.toplist.cz/dokumentace/osobni-udaje/
 1. Widgety sociálních sítí a jiných aplikací - Na našich internetových stránkách využíváme widgety sociálních sítí Instagram, Google +, FacebookTwitter a Pinterest. Tyto aplikace mohou sbírat a využívat informace o Vašem využití našich stránek. Jakékoliv osobní informace, které poskytnete prostřednictvím těchto aplikací, mohou být využity poskytovateli těchto služeb. Zpracování těchto údajů se řídí podmínkami těchto společností (viz odkazy výše). Správce nemá kontrolu ani nenese žádnou odpovědnost za rozsah, způsob a účel zpracování údajů ze strany poskytovatelů těchto aplikací.

VII. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. Odvolat souhlas můžete kdykoli ve svém vlastním účtu zákazníka.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VIII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečeného / šifrovaného přístupu na web, šifrování hesel zákazníků v databázi,  pravidelné zálohy systému.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

IX. Webové stránky

 1. Soubory cookies

Naše stránky používají tzv. cookies, aby naše nabídka byla pro vás relevantní, zajímavá a uživatelsky příjemná. Cookies jsou male textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači, chytrém telefonu či jiném zařízení a které jsou užívány ve Vašem prohlížeči. Více informací o souborech cookies můžete nalézt zde. Soubory cookies využíváme např. pro:

 • pro správnou funkčnost košíku tak, abyste co nejjednodušeji dokončili svoji objednávku
 • pro zapamatování Vašich přihlašovacích údajů, takže je nemusíte opakovaně zadávat
 • co nejlepší přizpůsobení našich stránek Vašim požadavkům díky sledování návštěvnosti, Vašem pohybu po stránkách a využitých funkcích
 • zjištění informací o prohlížení reklam, abychom Vám nezobrazovali reklamu na zboží, o které nemáte zájem

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. cookie třetích stran). Například informace o kupovaných produktech na našich stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou v rámci zobrazení a přizpůsobení internetových reklamních bannerů na Vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat.

2. Využití souborů cookies

Cookie lze také rozdělit podle jejich funkčnosti na:

 • analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají
 • konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů
 • trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů
 • remarketingové, které mohou být použity pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení
 • esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu

3. Odmítnutí souborů cookies

Nastavení použití souborů cookies je součástí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies ve výchozím nastavení automaticky přijímá. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo omezit je na Vámi vybrané typy.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte při registraci zákaznického účtu zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

V případě jakýchkoli dotazů, komentářů a žádostí ohledně těchto Zásad nás neváhejte kontaktovat na kontaktní údaje uvedené výše.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.


Product successfully added to the product comparison!